Tags tác nhân gây bệnh đục cơ1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Đục cơ là bệnh xảy ra phổ biến trên tôm thẻ chân trắng. Bệnh có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, do đó người nuôi cần áp ...