Tags tôm đông máu1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Tác dụng của việc biết thời gian đông máu của tôm để xác định sự hiện diện của vi khuẩn, giúp người nuôi có những biện pháp xử lý kịp ...