Tags tôm bệnh7 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
NH3 và ôxy hòa tan (DO) là những yếu tố môi trường vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm nuôi. Vì vậy, cần có những ...
June 14, 2016 admin 69
Để sản xuất con giống có chất lượng tốt nhất, các cơ sở cần tuân thủ đúng quy trình và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh ...
June 14, 2016 admin 69
Việc điều tra sự tương tác giữa vi khuẩn và vật chủ xảy ra trong đường tiêu hóa có thể dẫn đến các chiến lược mới để phòng ngừa hoặc ...
June 14, 2016 admin 69
Bệnh có nguyên nhân là do yếu tố môi trường tạo ra trong đó tác nhân chính là tảo Nitzschia, tảo lục Enteromorpha, các loài tảo sợi và tảo lam, ...
June 14, 2016 admin 69
Virus MBV (Monodon type Baculovirus) phân bố rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới, ngày nay trong danh mục công bố các bệnh trên tôm nuôi ở các nước ...
June 14, 2016 admin 69
Là tên của bệnh Virus hoại tử tuyến ruột giữa của tôm he, được phát hiện lần đầu tiên ở tôm he Nhật bản (P.japonicus) nuôi ở Nhật bản và ...
June 14, 2016 admin 69
Là tên của virus gây bệnh gan tụy ở tôm he. Tác nhân gây bệnh là nhóm Parvovirus, cấu trúc acid nhân là ADN, đường kính 22-24 nm. Virus ký ...