Tags tôm bệnh đốm trắng1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Bệnh đốm trắng do virus gây ra hiện chưa có biện pháp điều trị. Bởi vậy, khi ao nuôi xuất hiện dịch bệnh người nuôi cần có phương án xử ...