Tags tôm biển2 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Tôm tít công có tên khoa học là Odontodactylus scyllarus, một loài tôm tít bản địa Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, từ Guam đến Đông Phi. Đây là ...
June 14, 2016 admin 69
Tôm sú có tên khoa học là Penaeus monodon, là một loài động vật giáp xác đại dương được nuôi để dùng làm thực phẩm. Phân bổ tự nhiên của ...