Tags thu hoạch tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Thu hoạch là bước cuối cùng quá trình nuôi tôm, đây là khâu quan trọng mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Nhóm thu hoạch toàn bộ phải ...