Tags vụ nuôi tôm2 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Người nuôi cần thực hiện tốt các khâu chuẩn bị khi bước vào vụ mới, nhằm đạt hiệu quả và năng suất cao
June 14, 2016 admin 69
Để hạn chế bệnh virus nguy hiểm trên tôm, những năm qua áp dụng thời vụ được đánh giá cao và người nuôi tôm quan tâm. Giai đoạn đầu vụ, ...