Tags virus6 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Virus có khả năng gây chết tôm hàng loạt và hiện chưa có biện pháp chữa trị hữu hiệu. Bởi vậy, các giải pháp được áp dụng để kiểm soát ...
June 14, 2016 admin 69
Virus gây hội chứng đốm trắng (white spot syndrome virus - WSSV) lây truyền qua nhiều con đường khác nhau, tuy nhiên, mầm bệnh từ vật chủ trung gian (cua, ...
June 14, 2016 admin 69
Virus đốm trắng hay xảy ra ở tôm giống đến tôm trưởng thành. Thường tập chung ở khu vực nuôi thâm canh và quảng canh. Khi môi trường nuôi tôm ...
June 14, 2016 admin 69
Bệnh đốm trắng (White Spot Syndrome Virus - WSSV) là một trong những bệnh phổ biến và gây tác hại ở nhiều quốc gia có nghề nuôi tôm phát triển. ...
June 14, 2016 admin 69
Virus MBV (Monodon type Baculovirus) phân bố rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới, ngày nay trong danh mục công bố các bệnh trên tôm nuôi ở các nước ...
June 14, 2016 admin 69
Là tên của virus gây bệnh gan tụy ở tôm he. Tác nhân gây bệnh là nhóm Parvovirus, cấu trúc acid nhân là ADN, đường kính 22-24 nm. Virus ký ...