Tags vitamin C2 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Nhu cầu Vitamin C của tôm đã được nhiều nghiên cứu chứng minh. Ở giai đoạn ấu trùng, tôm cần nhiều Vitamin C hơn giai đoạn trưởng thành để đảm ...
June 14, 2016 admin 69
Khi giáp xác thiếu Vitamin C thường thể hiện các vùng cơ màu đen dưới lớp vỏ kitin ở mặt lưng của phần bụng, ở các chân bơi, chân bò ...