Tags ấu trùng tôm càng xanh1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Nhu cầu Vitamin C của tôm đã được nhiều nghiên cứu chứng minh. Ở giai đoạn ấu trùng, tôm cần nhiều Vitamin C hơn giai đoạn trưởng thành để đảm ...