Tags Bệnh đường ruột ở tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Bệnh đường ruột ở tôm khá phổ biến như phân trắng, phân đứt khúc, viêm đường ruột... ảnh hưởng rất lớn đến sư thành công của vụ nuôi, nếu không phòng ...