Tags Công nghệ lọc nước1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Đây là kết quả nghiên cứu cải tiến của anh Hoàng Văn Hợi, Công ty TNHH MTV dịch vụ và công nghệ nuôi trồng thủy (Nghệ An); đạt giải thưởng ...