Tags Chọn tôm giống2 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Nghề nuôi tôm tại các tỉnh miền Trung gần đây gặp không ít khó khăn. Người nuôi phải đối mặt với tình hình thời tiết thất thường, ô nhiễm môi ...
June 14, 2016 admin 69
Sau khi ao nuôi tôm xây dựng xong hoặc cải tạo lại đã đạt tiêu chuẩn; lấy nước sạch, bón phân tạo màu xong phải thả tôm giống đúng thời ...