Tags Chiếu xạ tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Mặt hàng tôm tươi và đông lạnh thường rất dễ hư hỏng và không bảo quản được lâu. Phương pháp chiếu xạ ra đời được ứng dụng nhằm nâng cao ...