Tags H2S gây hại tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Người nuôi tôm cho rằng H2S chỉ sinh ra rau 45 ngày nuôi, khi lượng chất thải nhiều, môi trường nước ao ô nhiễm, lượng tảo trong ao phát triển ...