Tags Kiểm soát chất thải1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Việc thu gom và loại bỏ sớm chất thải ra khỏi ao nuôi tôm được coi là đặc biệt quan trọng. Rất nhiều người nuôi thất bại vì không biết ...