Tags Miễn dịch cho tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Lòng đỏ trứng gà (IgY) được sử dụng thành công trong việc kiểm tra miễn dịch y học và áp dụng cho việc chủng ngừa thụ động ở cả động ...