Tags Ngành nuôi tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Là một ngành xuất khẩu thủy sản chủ lực của quốc gia nhưng ngành tôm từ khâu con giống.. Ngành nuôi tôm năm 2016 đối mặt với rất nhiều áp ...