Tags Nuôi tôm tự nhiên1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Công ty NaturalShrimp (Mỹ) đã phát triển một công nghệ nuôi tôm có tính kinh tế cao, bền vững, thân thiện môi trường, với mong muốn cung cấp tôm nuôi ...