Tags Nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao tròn1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Nhiều địa phương đã sử dụng mô hình nuôi tôm thẻ trong ao tròn với năng suất cao, giảm bớt chi phí, an toàn phòng chống dịch bệnh, bảo vệ ...