Tags Nuôi tôm trên đất liền1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Các công ty đến từ lĩnh vực phi ngư nghiệp ở Nhật Bản đang bắt đầu tham gia hoạt động kinh doanh nuôi tôm trên đất liền bằng công nghệ ...