Tags Nuôi tảo đơn bào1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Tảo là nguồn dinh dưỡng rất quan trọng của động vật thủy sản, thức ăn không thể thiếu ấu trùng tôm. Hiện nay, lượng tảo tự nhiên dùng trong trại ...