Tags Sấy thủy sản1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Đó là sản phẩm do TS Trần Đại Tiến, thuộc Bộ môn Kỹ thuật điện lạnh, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Nha Trang thiết kế.