Tags Tôm hùm đỏ2 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Tôm hùm đỏ là loại tôm hùm nước ngọt, chúng có tập tính ăn tạp. Tôm hùm đỏ có khả năng đào hang nên có thể phá hoại các bờ ...
June 14, 2016 admin 69
Tôm rồng hay tôm hùm đỏ (tên tiếng Anh là Redswam Crawfish, tên khoa học Palinuridea) là loài tôm nước ngọt, vỏ cứng, nguồn gốc Bắc Mỹ, có hai râu ...