Tags Vận chuyển tôm giống1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Sau khi chọn được tôm giống có chất lượng tốt, người nuôi cần phải vận chuyển chúng đúng phương pháp từ trại tôm về ao nuôi để đảm bảo sức ...