Tags Zoea 21 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Đây là hội chứng gây thiệt hại lớn cho ngành sản xuất giống tôm thẻ chân trắng; với một số biểu hiện như ấu trùng tôm bỏ ăn, yếu dần ...