Tags bệnh đốm đen2 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Bệnh đốm đen trên tôm mặc dù không gây ra dịch và thiệt hại nghiêm trọng cho nghề nuôi. Tuy nhiên, những đốm đen khó coi xuất hiện trên thân ...
June 14, 2016 admin 69
Bệnh đốm đen ở tôm thẻ chân trắng gây ảnh hưởng đến sản lượng tôm nuôi. Nếu không phát hiện kịp thời, căn bệnh này sẽ gây thiệt hại không ...