Tags bệnh cong thân trên tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Cong thân là một bệnh khá phổ biến trên tôm thẻ chân trắng nuôi công nghiệp. Bệnh cong thân này gây thiệt hại lớn cho nhiều vùng nuôi của nước ...