Tags bột cá2 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của Tiến sĩ Alberto J.P Nunes tại Viện NTTS LABOMAR, Brazil, krill có khả năng cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn ...
June 14, 2016 admin 69
Trong bối cảnh bột cá ngày càng khan hiếm và đắt đỏ còn khô đậu tương không phải là một nguồn protein thích hợp cho các loại cá nuôi; bột ...