Tags công nghiệp tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Theo giáo sư Bill McGraw, chuyên gia về tôm của Panama, tôm ổn định, an toàn sinh học, nuôi trồng thuỷ sản không trao đổi nguồn nước là cách duy ...