Tags cắt mắt tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Đây là phương pháp truyền thống bằng cách cắt cuống mắt tôm mẹ nhằm kích thích quá trình lột xác, tăng khả năng chín muồi sinh dục và đẩy nhanh ...