Tags chất thải ao tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Chất thải sinh ra quá trình nuôi là yếu tố quan trọng cần được xem xét và xử lý đúng kỹ thuật, đặc biệt là trong nuôi tôm thâm canh. ...