Tags dinh dưỡng nuôi tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Các hạt biofloc chứa tới 120 - 490 g/kg chất đạm thô, dưới 20 g/kg chất béo. Nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận những flocs (khối kết tủa) vi sinh ...