Tags kỹ thuật quản lý ao nuôi1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Trong nuôi tôm nước lợ khi môi trường thay đổi, điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì việc quản lý ao nuôi trở nên khó khăn. Do đó, cần phải ...