Tags khí độc trong ao tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Trong nuôi tôm, đặc biệt là nuôi thâm canh mật độ cao, khí độc như NH3, NO2 và H2S phát sinh liên tục và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ...