Tags nhận biết sớm bệnh trên tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Thường xuyên theo dõi, quan sát tôm nuôi là một trong những khâu quan trọng cơ bản giúp phát hiện bệnh sớm tại ao nuôi. Từ đó, người nuôi sẽ ...