Tags noãn cầu Artemia1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Từ năm 2010, các trang trại sản xuất tôm giống ở Mexico đã sử dụng noãn cầu Artemia thay thế hoàn toàn ấu trùng Artemia làm thức ăn cho ấu ...