Tags nuôi tôm hạn mặn1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Để đối phó với hạn mặn, người nuôi tôm cần: Cải tiến quy trình nuôi, chủ động cập nhật thông tin dự báo, quy hoạch lại vùng nuôi, tích cực ...