Tags nuôi tôm vụ đông2 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Nuôi tôm vụ đông có những lợi thế như sản phẩm dễ bán hơn, giá bán cao hơn chính vụ, môi trường nuôi ít bị ô nhiễm, ít xảy ra ...
June 14, 2016 admin 69
Nuôi tôm thẻ tôm chân trắng vụ đông rất khó, tuy nhiên nếu lựa chọn thời điểm hợp lý trong điều kiện hệ thống nuôi khác nhau, lợi nhuận mang ...