Tags phương pháp PCR1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Đây là phương pháp được mô tả hoàn toàn mới như một công cụ tiềm năng trong việc xác định mầm bệnh do vi khuẩn necrotising hepatopancreatitis gây ra (bệnh ...