Tags rơm trong nuôi tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Mô hình nuôi tôm an toàn sinh học ngày càng được áp dụng rộng rãi, nhằm giảm rủi ro do dịch bệnh gây nên. Sử dụng rơm ủ hỗn hợp ...