Tags sức khỏe tôm tại ao1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Việc làm này giúp người nuôi phát hiện sớm nguy cơ dịch bệnh từ đó có biện pháp điều trị kịp thời.