Tags stress trên tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Trong nuôi tôm, có rất nhiều yếu tố tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển, gây tình trạng stress ở tôm và làm ảnh hưởng đến năng ...