Tags tôm bị teo gan1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Bệnh gan trên tôm thẻ chân trắng là một bệnh nguy hiểm đe dọa đến sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp nuôi tôm và gây thiệt hại ...