Tags tôm lột xác đều1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Để giúp tôm lột xác đồng đều, nhanh cứng vỏ giúp tôm tăng trọng lượng cũng như kích thước, người nuôi cần chú ý đảm bảo các yếu tố dinh ...