Tags vi khuẩn nitrat hóa trong ao tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Ứng dụng của nhóm vi khuẩn nitrat hóa trong quá trình xử lý nước vô cùng to lớn. Hiểu rõ về đặc điểm, cách sử dụng các vi khuẩn này ...