Tags vi khuẩn trong nuôi tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Vi khuẩn có mặt khắp mọi nơi trong hệ sinh thái ao nuôi và đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tôm và năng suất ...