Tags virus trong ao nuôi1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Virus có khả năng gây chết tôm hàng loạt và hiện chưa có biện pháp chữa trị hữu hiệu. Bởi vậy, các giải pháp được áp dụng để kiểm soát ...