Thứ 3, 03/08/2021 17:09:24 GMT+7

Tôm hùm đỏ sinh vật ngoại lai trong danh sách cấm

Đánh giá bài viết

Tôm hùm đỏ là loại tôm hùm nước ngọt, chúng có tập tính ăn tạp. Tôm hùm đỏ có khả năng đào hang nên có thể phá hoại các bờ ruộng. Chúng có thể cạnh tranh làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học tại khu vực nuôi. Loài tôm sẽ phá hại lúa, kênh mương, tiêu diệt tôm bản địa, có thể là nguồn gây bệnh cho các sinh vật kể cả người.

Tôm hùm đỏ sinh vật ngoại lai gây hại

Một thời gian trước, Bộ NN-PTNT đã đưa ra dự án nuôi nghiên cứu khảo nghiệm tôm hùm đỏ. Sau đó kết luận loài tôm hùm đỏ này có hiệu quả kinh tế không cao và có thể mang tập tính gây hại.

Các hoạt động đào hang của tôm hùm đỏ có thể dẫn đến thiệt hại cho các công trình nông nghiệp. Tác động tới cây trồng, đặc biệt là lúa gạo và tập tính ăn của nó có thể phá vỡ hệ sinh thái bản địa. Loài này sẽ cạnh tranh thức ăn và môi trường sinh sống với các loài tôm khác.

Với bản tính hung hăng và ăn tạp, tôm hùm đỏ còn có khả năng thích nghi tốt với môi trường. Chúng sẽ là mối đe doạ đối không nhỏ với các loại tôm đang được thả nuôi ở Việt Nam.

Tôm hùm đỏ là loài có khả năng sinh trưởng nhanh, sống được trong điều kiện khô hạn đến 4 tháng. Vòng đời của Tôm hùm đỏ có thể kéo dài 6 năm. Chúng cạnh tranh rất quyết liệt với sinh vật bản địa, mang virus truyền bệnh trên tôm.


Tôm hùm càng đỏ

 

Tôm hùm đỏ chưa được phép nuôi tại Việt Nam

Tôm hùm càng đỏ là thủy sinh ngoại lai, có nguy cơ xâm hại cao nên chưa được phép nuôi tại Việt Nam. Tôm hùm đỏ thông thường là loài sinh sản hữu tính. Một vài nghiên cứu gần đây cho biết loài này còn có thể sinh sản bằng cách tự phân chia. Nếu tự ý đưa tôm hùm đỏ vào Việt nam nuôi sẽ vi phạm nghiêm trọng Luật Đa dạng sinh học. Do đó, tôm hùm đỏ không được đưa vào danh mục được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Email
Họ tên
Nội dung

Top