Bệnh mờ đục thủy tinh trên ấu trùng tôm (TPD) là một trong những căn bệnh đáng lo ngại cho ngành nuôi tôm trên toàn thế giới. Bởi TPD có thể làm sụt g…

  • Nhà vô địch nuôi tôm RAS nước sạch Nhà vô địch nuôi tôm RAS nước sạch

    Ông Bert Wecker, người sáng lập Công ty Neomar, tin rằng nuôi tôm nhiệt đới ở các nước ôn đới sắp đạt được lợi nhuận cao và ngành này đã sẵn sàng để mở rộng cả…

Top