Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu tôm lớn trên thế giới. Mặc dù hiện nay nhiều khó khăn đang bủa vây ngành tôm, tuy nhiê…

  • Nhà vô địch nuôi tôm RAS nước sạch Nhà vô địch nuôi tôm RAS nước sạch

    Ông Bert Wecker, người sáng lập Công ty Neomar, tin rằng nuôi tôm nhiệt đới ở các nước ôn đới sắp đạt được lợi nhuận cao và ngành này đã sẵn sàng để mở rộng cả…

Top